The Latest

Sep 1, 2014 / 41,480 notes
Sep 1, 2014 / 350 notes
Jul 9, 2014 / 2 notes
Jul 4, 2014 / 12,592 notes
Jul 2, 2014 / 1,751 notes
Jul 1, 2014 / 63,277 notes
Jul 1, 2014 / 729 notes
Przez swój upór skażesz nas oboje na samotność do końca życia. Na myślenie o tym co straciliśmy, co moglibyśmy mieć. Uważasz, że w ten sposób odniesiesz jakieś zwycięstwo? Na czym ma ono polegać? Dadzą nam w Niebie medal za samoudrękę, wyrzeczenia? Przyznaję może nie zawsze będzie to łatwe. Nic nie jest idealne. Dlaczego jednak nie możemy wziąć od życia tego, co się nam należy, czego pragniemy. Odcierpiałeś już swoje, jakie jeszcze nieszczęścia chcesz ściągnąć na siebie i na mnie?
Jun 30, 2014
Jun 27, 2014 / 233,526 notes
Jun 27, 2014 / 201 notes