The Latest

Jul 9, 2014 / 2 notes
Jul 4, 2014 / 12,588 notes
Jul 2, 2014 / 1,735 notes
Jul 1, 2014 / 62,822 notes
Jul 1, 2014 / 729 notes
Przez swój upór skażesz nas oboje na samotność do końca życia. Na myślenie o tym co straciliśmy, co moglibyśmy mieć. Uważasz, że w ten sposób odniesiesz jakieś zwycięstwo? Na czym ma ono polegać? Dadzą nam w Niebie medal za samoudrękę, wyrzeczenia? Przyznaję może nie zawsze będzie to łatwe. Nic nie jest idealne. Dlaczego jednak nie możemy wziąć od życia tego, co się nam należy, czego pragniemy. Odcierpiałeś już swoje, jakie jeszcze nieszczęścia chcesz ściągnąć na siebie i na mnie?
Jun 30, 2014
Jun 27, 2014 / 232,562 notes
Jun 27, 2014 / 196 notes
On ob­serwo­wał mnie, a ja je­go. Dziecin­na za­bawa w pod­cho­dy męczyła nas obo­je. Naj­wy­raźniej żad­ne z nas nie miało za­miaru po­dejść do dru­giego i wreszcie wszys­tko so­bie wy­jaśnić. Wo­leliśmy trwać w tym nieus­ta­nym szu­kaniu swoich spojrzeń.
Jun 22, 2014
Jun 22, 2014 / 17,792 notes